لوازم برق صنعتی الکترو صنایع گستر

مارک LS بهترین مارک لوازم و تجهزات برق صنعتی

محصولات LS بهترین مارک نمایندگی لاله زار تهران

برند LS  (ال اس) یکی از بهترین مارک های تولیدکننده لوازم برق صنعتی است که محصولات مانند: بی متال، کلید اتوماتیک و انواع کلید محافظ جان، کلید مینیاتوری، کنتاکتور با نام تجاری LS تولید می کند.

فروش انواع محصولات LS با بهترین قیمت

فروشگاه الکترو صنایع گستر نمایندگی لوازم برق صنعتی مارک LS در لاله زار تهران

Showing 1–16 of 34 results

کلید مینیاتوری سه پل ۲ الی ۶۳ آمپر LS-miniature-BKN-3P LS

کلید مینیاتوری سه پل ۲ الی ۶۳ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کلید مینیاتوری تکفاز ۲ الی ۶۳ آمپر LS-miniature-BKN-1P LS

کلید مینیاتوری تکفاز ۲ الی ۶۳ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کلید محافظ جان دو پل ٢۵ الی ۶٣ آمپر LS-RCCB-RKN-2P LS

کلید محافظ جان دو پل ٢۵ الی ۶٣ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کلید محافظ جان چهار پل ترکیبی ۴۰ الی ۶۳ آمپر LS-RCCB-RKN-4P LS

کلید محافظ جان چهار پل ٢۵ الی ۴۰ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کلید محافظ جان چهار پل ترکیبی ۴۰ الی ۶۳ آمپر LS-RCCB-RKN-4P LS

کلید محافظ جان چهار پل ۶۳ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کلید محافظ جان دو پل ترکیبی ۴۰ الی ۶۳ آمپر LS-RCBO-RKP-2P LS

کلید محافظ جان دو پل ترکیبی ١٠ الی ٣٢ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کلید محافظ جان چهار پل ترکیبی ۴۰ الی ۶۳ آمپر LS-RCCB-RKN-4P LS

کلید محافظ جان چهار پل ترکیبی ١٠ الی ٣٢ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کلید محافظ جان دو پل ترکیبی ۴۰ الی ۶۳ آمپر LS-RCBO-RKP-2P LS

کلید محافظ جان دو پل ترکیبی ۴۰ الی ۶۳ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کلید محافظ جان چهار پل ترکیبی ۴۰ الی ۶۳ آمپر LS-RCCB-RKN-4P LS

کلید محافظ جان چهار پل ترکیبی ۴۰ الی ۶۳ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کنتاکتور 9 آمپر MC22A LS

کنتاکتور ۶ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کنتاکتور 9 آمپر MC22A LS

کنتاکتور ۹ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کنتاکتور 9 آمپر MC22A LS

کنتاکتور ۱۲ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کنتاکتور 9 آمپر MC22A LS

کنتاکتور ۱۸ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کنتاکتور 9 آمپر MC22A LS

کنتاکتور ۲۲ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کنتاکتور 32 آمپر MC40A LS

کنتاکتور ۳۲ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
کنتاکتور 32 آمپر MC40A LS

کنتاکتور ۴۰ آمپر LS

اطلاعات بیشتر
مقایسه